Share

Saturday, July 26

مرکز IC 1805

ابرهای کیهانی در قلب سحابی نشری IC 1805، اشکال زیبایی را پدید آورده اند. این نقش های زیبا را باد ها و تابش های قوی حاصل از ستارگان پرجرم، داغی پدید آورده که به تازگی در خوشه ی ستاره ای آن متولد شده اند. در این نمای رنگی از آسمان می توان این خوشه را در سمت راست دید که تنها یک و نیم میلیون سال سن دارد و در امتداد آن می توان هیولای تاریکی را دید که ابری است از غبار های تیره که جلوی نور سحابی اتم های درخشان را می گیرد. همنشینی اجرامی که یکی با تلسکوپ های کوچک و دیگری با تلسکوپ های بزرگ دیده می شود. گستره ای این تصویر نزدیک به 15 سال نوری است و در آن درخشش اتم های هیدروژن با رنگ سبز، اتم های گوگرد با رنگ قرمز و اتم های اکسیژن با رنگ آبی مشخص شده است. این تصویر عریض تر نمای ساده تری از IC 1805 را نشان می دهد. پوشته ی خارجی مواد آن دلیل نامی است که به آن داده اند! سحابی قلب. IC 1805 در فاصله ی 7500 سال نوری از ما و در صورت فلکی ذات الکرسی جای گرفته است.

منبع

No comments: