Share

Monday, October 19

تابلوهای تماشایی مریخی

بعد از مدت ها این وبلاگ رو به روز می کنم و اینبار چیزی که باعث می شه تصاویر زیبایی است که مدارگرد اکتشافی مریخ با دوربین HIRISE از مریخ می گیره. حتما عکس های زیادی از این مدار گرد دیدین. هر بار که به این عکس ها نگاه می کنم با خودم م یکن عجب هنری. حایی در منظومه مان سراغ نندارم که به زیبایی زمین باشد ولی این نماها چنان خیره کننده اند که منی توان به سادگی از کنارشان رد شد. چند عکس زیبا را با هم ببینیم. نمای زیبایی که روبروی شماست تلی از ماسه است که به گونه ای زیبا تزیین شده اند. چنین عکس هایی در گالری دوربین HIRISE بسیار یافت می شود. سری به این مجموعه بزنید تا خودتان ببینید.

No comments: