Share

Tuesday, July 24

فرفره ای در آسمان جنوبی

ام 83 یکی از درخشان ترین کهکشان های مارپیچی در آسمان است که حتی با دوربین های دوچشمی نه چندان بزرگ نیز به خوبی در صورت فلکی مار آبی (شجاع یا هیدرا) دیده می شود. بازو های مارپیچی ام 83 بسیار زیباست و به خاطر همین بازوهای زیبا به فرفره ی جنوبی معروف شده. این کهکشان 250 سال پیش کشف شد و تنها چند سال بعد آن بود که کشف شد که این جرم توده گازی در حوالی ما نیست بلکه کهکشانی عظیم است با فاصله ای بسیار زیاد. ام83 جز دسته ی کهکشان های آ-قنطورس دسته بندی می شود و شماره ی آن در کاتالوگ جدید، ان.جی.سی 5253 است.فاصله ی آن از ما 15 میلیون سال نوری است. یعنی اگر یک ستاره امروز در آن بدرخشد نور آن 15 میلیون سال در فضا سفر خواهد کرد تا زمین برسد. به همین ترتیب می توان نتیجه گرفت کهکشانی که ما می بینیم در واقع "حالا" باید تغییرات زیادی کرده باشد چون ما داریم به تصویری از آن نگاه می کنیم که 15 میلیون سال پیش نور آن به سمت زمین حرکت کرده است. اوه بله در واقع نوعی ماشین زمان. وقتی در فضا به اعماق کیهان نگاه می کنیم تنها در فضا حرکت نمی کنیم بلکه در زمان نیز به گذشته سفر می کنیم.بگذیرم، چندین ابرنواختر هم در این کهکشان ثبت شده اند.

No comments: