Share

Saturday, July 21

آندرومدا در فرو سرخ

تصویری که می بینید را تلسکوپ فرو سرخ اسپیتزر از کهکشان عظیم آندرومدا گرفته. کهکشانی مارپیچی که 2.5 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد. بخش های قرمز ساختار های کم فروغ کهکشانند و رنگ آبی نشاندهنده ی ستاره های پیر است. قطر آندرومدا تقریباً دو برابر راه شیری ماست و بزرگترین کهکشان همسایه ی ما به حساب می آید. بازو های این کهکشان در نور مرئی به خاطر تراکم زیاد ستارگانی که در آن هستند به خوبی با ابزار نوری دیده می شود ولی این عکس گرد و غبار بین ستاره ایی را نشان می دهد که توسط ستاره ها گرم می شوند و طوفان های مواد از ستارگان جوان همواره آنها را داغ نگه میدارند. در تولید و بررسی این تصویر فرو سره تقریبا 3000 عکس کنار هم قرار گرفتند تا در نهایت تصویر کامل شود.دو کهکشان کوچکتر هم در تصویر دیده می شوند. NGC205 (بالا) و M32(پایین) که آنها هم در نور فرو سره اینچنین می درخشند. اطلاعات بدست آمکده از این عکس نشان می دهد که آندرومدا حدود 1 ترلیون(1000 میلیارد) ستاره دارد، برای مقایسه می توانید تصور کنید که راه شیری ما تنها 400 میلیارد ستاره دارد.

No comments: