Share

Wednesday, July 25

پایان روح و فرصت ؟

مدتی است که یک طوفان گرد و غبار روی مریخ در حال قدرت نمایی است. سال 2001 چنین طوفانی تمام سیاره را فرا گرفت و برای مدتی به سطح سیاره نور خورشید نمی رسید. پس از 6 سال اکنون دوباره یوطوفانی بزرگ در مریخ زنده می شود که می تواند تمام سیاره را بپوشاند و سطح را از دید ما پنهان کند. در چند روز گذشته نور شدت نور خورشید مرتب کمتر و کمتر می شد و آسمان هم تیره تر و با این شرایط مریخ نورد ها برای تولید برق مورد نیاز خود با مشکل جدی مواجه شده اند."فرصن" در درون این طوفان گرفتار آمده و دیگر نمی تواند نیروی مورد نیاز خود را تامین کند. پیش از آنکه طوفان آغاز شود قرار بود که به دورن دهانه ی ویکتوریا برود که به نوبه ی خود سفری خطرناک بود چراکه یک چرخ از شش چرخ فرصت هم آسیب دیده. حالا با این اوضاع مریخ نورد را در یک مکان "امن" در خوالی دهانه متوقف کرده اند و تمام فعالیت های علمی فرصت به حالت تعلیق درآمده. مطمئناً زنده ماندن فرصت بسیار مهمتر از است. طبق آخرین اخبار 99 درصد از شدت نور خورشید کاسته شده و آنقدر توان تولید الکتریسیته در فرصت کاهش یافته که برای اولین بار به مریخ نورد دستور داده شد که برای 2 روز ارتباطش را با زمین قطع کند تا به این وسیله صرفه جویی بیشتری در مصرف برق صورت گیرد. موقعیت روح تقریباً مناسب است، در نیمکره ی جنوبی خطر زیادی آن را تهدید نمی کند(البته فعلاً) ولی اگر طوفان روند رو به گسترش خود را ادامه دهد آنگاه روح نیز دچار مشکل خواهد شد. چندین ماهواره ی عکس برداری و نقشه برداری که به دور می گردند مریخ را تحت نظر دارند و دانشمندان در حال بررسی وضعیت طوفان هستند و امیدوارند که هرچه زودتر پایان یابد. به هر حال باید منتظر ماند که پس از سه سال و نیم آیا پایان "روح" و "فرصت" فرا رسیده؟ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی طوفان مریخ و مریخ نورد ها مراجعه کنید به:
عکس روز ناسا:
طوفان مریخ در سال 2001 که سطح سیاره را بطور کامل فرا گرفت عکس 1 و عکس 2
درباره ی مریخ نورد ها در ویکی پدیا فارسی انگلیسی

No comments: