Share

Friday, July 20

سالگرد اولین گام بر ماه

در 20 جولای هزار 1969 نیل آرمسترانگ و ادوین باز آلدرین، دو نفر از فضانوردان آپولو 11 برای اولین بار گام بر سطح ماه گذاشتند. این عکس پانارومایی از محل فرود آنها روی ماه است. دریایی در سمت چپ در عمق تصویر است که آرمسترانگ فضاپیما را در آن به سلامت فرود آورد و گودالی نیز در سمت راست تصویر دیده می شود که 30 متر قطر و 4 متر عمق دارد. سپس از فضا پیما به قدر کافی دور شد تا این عکس را بگیرد. سایه ی او در سمت چپ عکس مشخص است. همچنین جسمی که در میانه ی تصویر است، دوربین دومی است که با استفاده از عکس آن و مقایسه با سایر عکس ها تصاویری سه بعدی به دست می آیند. پ ن : دریاهای ماه ربطی به دریا های زمین ندارند و اصولا روی ماه آب وجود ندارد این تنها یک اسم است آن هم به این دلیل که در گذشته تصور بر این بود که دشت های پهناور و تاریک روی ماه دریا هستند.

No comments: