Share

Saturday, June 28

آذرگویی بر فراز تپه ی آیراس

یک سفر آخر هفته ی معمولی برای عکاسی از آسما شب در استرالیای مرکزی می تواند نتیجه ای چنین شگفت انگیز در پی داشته باشد. در این عکس زیبا که اسفند سال 84 در این منطقه گرفته شده، مرکز کهکشان راه شیری(فارسی – عکس بابک امین تفرشی) مان را می بینیم که بر فراز ساختار سنگی زیبایی به نام «اولورو» (Uluru) طلوع می کند. این ساختار را با نام تخته سنگ های «آیراس» (Ayers) هم می شناسند. پس از تنظیم کردن دو دوربین برای عکاسی یکی با میدان دید عریض و دیگری با استفاده از یک لنز تله، «ژوزف بریماکومب» (Joseph Brimacombe) شروع به جمع و جور کردن وسایلش بود که نور خیره کننده ی یک آذرگوی درخشان در آسمان اطراف او را روشن کرد. حاصل کار بسیار لذت بخش بود، هر دو دوربین رد درخشان این آذر گوی را ثبت کرده بودند. همانطور که در نمای بزرگ که با استفاده از تله گرفته شده دیده می شود، درخشش آذرگوی از میان ابرهای دم افق درست سمت چپ تخته سنگ های آیراس دیده می شود.

No comments: