Share

Saturday, June 7

کیبو به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد

کیبو، آزمایشگاه فضایی دیگری است که در ماموریت اخیر شاتل فضایی دیسکاوری به ایستگاه بین المللی فضایی ملحق شد.

کیبو آزمایشگاهی است که ساخت آن بر عهده ی ژاپن بوده و روز جمعه با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد. خدمه ی هفدهمین ماموریت ساخت ایستگاه فضایی بین المللی که با ماموریت 124 شاتل راهی ایستگاه فضایی شده بودند در یک راهپیمایی طولانی کیبو را به ایستگاه متصل کردند و اکنون کیبو آماده ی فعالیت است.

پس از چند سال وقفه که به دلیل سوانح و مشکلات شاتل پدید آمد، اینک ایستگاه فضایی بین المللی تا تکمیل شدن فاصله ی چندانی ندارد. چند بخش دیگر در ماموریت های آتی به ایستگاه اضافه خواهد شد و آنگاه ایستگاه فضایی تمکیل می شود.

در چند روز اخیر سرویس بهداشتی ایستگاه هم دچار مشکل شده بود که تعمیر شد و اکنون که این متن را می خوانید ایستگاه فضایی بین المللی هیچ مشکلی ندارد.

تصاویر زیر نگاهی است به هفدهمین ماموریت تکمیل ایستگاه فضایی بین المللی که با همکاری بین المللی ساخته شده و محلی است برای آزمایشات علمی انسان در فضا.

آرم هفدهمین ماموریت گسترش ایستگاه و 124امین ماموریت شاتل

آزمایشگاه فضایی «کیبو» که با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد

پرتاب شاتل فضایی دیسکاوری که خدمه ی و تجهیزات لازم را به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل کرد

شاتل فضایی دیسکاوری که محموله ی خود را تخلیه کرده و در کنار ایستگاه جای گرفته است

فضانوردان در دو راهپیمایی فضایی با کمک بازوی روبوتیک ایستگاه، کیبو را به آن متصل کردند

آزمایشگاه فضایی کیبو روی ایستگاه

فضانوردان در حال آماده سازی کیبو

ایستگاه فضایی بین المللی پس از نصب کیبو اینگونه است

پس از ماموریت های بعدی در نهایت ایستگاه فضایی بین المللی با اضافه شدن بخش های جدید اینگونه خواهد بود

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی این ماموریت می توانید از این منابع استفاده کنید. + . +

No comments: