Share

Friday, June 20

طلوع ماه در انقلاب تابستانی

امروز انقلاب تابستانی است و خورشید در طی حرکت سالانه ی خود، امروز بیشترین ارتفاع را در آسمان نیمکره ی شمالی زمین دارد. این روز همچنین از لحاظ نجومی آغاز تابسان در نیمکره ی شمالی به حساب می آید. تنها دو روز قبل بود که ماه در نقظه ی مقابل خورشید در وضعیتی که خسوف روی میدهد قرار گرفت و پایین تری(جنوبی ترین) بخش مداری خود را پشت سر نهاد. آنتونی آیومامیتس (Anthony Ayiomamitis) ستاره شناسی است که این تصویر زیبا از ماه را بر فراز دماغه ی «سونیون» در یونان را در همین زمان ثبت کرده است. ماه در کنار معبد «پوزایدون» جای گرفته که 2400 سال قدمت دارد و از دریای اژه هم دربانوردان می توانند آن را ببینند. در این تصویر زیبا با استفاده از یک لنز تلسکوپی قرص ماه بزرگ شده است ولی بدون وجود این لنز هم معمولا برای دوستدارن آسمان ماه را زمانی که نزدیک افق است کمی بزرگتر به نظر می رسد. این اثر زیبا تنها یک خطای دید است.

1 comment:

Mehrdad said...

جناب آقاي BOBSLT،
من يكي از دوستداران ماه هستم. از طرفي عكاس نيمه حرفه اي هم هستم. يك روز نزديكي هاي غروب كه يادم نمي آيد كي بود!! بنده در مسير غرب به شرق اتوبان شهيد حقاني در حال حركت بودم كه قرص كامل ماه را در افق سمت شمال شرقي بزرگ و برنگ سرخ ديدم. متاسفانه آن روز از معدود روزهايي بود كه دوربين به همراه نداشتم. از آن تاريخ به بعد بنده صدها عكس از ماه گرفتم كه باعث تحسين دوستانم بوده و باعث تاسف خودم. خواهش مي كنم مرا راهنمايي كنيد و تقويم طلوع ماه را به من بدهيد تا بدانم در آن لحظه كجا باشم و خودم را از حسرت در بياورم. بسيار ممنون شما خواهم شد.
ارادتمند شما
مهرداد
mehrdad.ghm@gmail.com