Share

Saturday, June 7

هلال زیبای خرداد

رصد گران آسمان در این هفته در سراسر سیاره ی زمین هلال جوان و زیبای ماه را در افق غربی پس از غروب خورشید نظاره گر بودند. این عکس نمایی است از ساحل آرامی در حوالی «لیسبون» پرتقال که ماه در آن بر فراز کوه های «سینترا» جای گرفته. ماه که در کنار ابرهای عظیم چنین رخ می نماید تنها 1 درصد از سطح روشن خود را که از بازتابش نور خورشید روشن می شود به سمت ما گرفته و این هلال زیبا و غروب خورشید نمایی دیدنی را پدید آورده اند. بخش تاریک ماه هم چندان تاریک نیست و زمین تاب ماه هم درخشان شده. هلال ماه که خود را ماه بدر نزدیک می کند، اواخر این هفته نمای زیبای دیگری را در افق غربی پدید خواهد آورد. نقطه ی روشنی که امشب(شنبه شب) در کنار ماه خواهید یافت در سیاره ی مریخ است. یکشنبه، ماه حرکت خود به سمت قلب الاسد را ادامه می دهد و می توان زحل را در حوالی آن یافت.

No comments: