Share

Monday, January 28

برخوردی با زمین در پیش است

برخوردی با زمین در پیش است
عکس مربوط به سقوزط ایستگاه فضایی میر است
بعد از اینکه همه منتظر برخوردی با مریخ بودن و نگرانی هایی که نزدیک شدن سیارکی میمهان به زمین به بار آورد اینبار یک اتفاق جدید در پیش است. برخوردی با زمین! و اینبار نه یک جرم فضایی که یک ساخته ی دست بشر. همانطور که در پست قبلی در مرور خبر ها گفتم یک ماهواره ی جاسوسی ایالات متحده با وزن بیش از 3 تن داره به سمت زمین می آد. البته اینطور نیست که این ماهواره ی سنگین ناگهان و روی خط مستقیم به سمت زمین بیاد. ماهواره در مدار خود در حال چرخش بود که نیروی محرکه ی خود را از دست داد(دلیل این موضوع معلوم نیست چون مقامات رسمی اطلاعات زیادی درباره ی ماهواره منتشر نکردن) و حالا آرام آرام شعاع مدار اون کوچکتر می شه تا زمانی که روی زمین سقوط کند. می دانیم ماهواره ای با این وزن می تواند در جو سوخته و بخشی از آن هم به سطح برسد. پس قطعا برخوردی با زمین روی خواهد داد ولی دقیقا نمی دانیم کجا. احتمال می ره که همراه ماهواره موادی سمی و خطرناک وجود داشته باشند که باز هم به دلیل نبود گزارش رسمی نمی شه در این مورد هم مطمئن بود. احتمالا این ماهواره در اسفند ماه به زمین برخورد می کنه. این موضوع برای سازمان های امنیتی و تکنولوژیک امریکا هم بسیار بد خواهد بود چراکه احتمال سقوط ماهواره در هر جایی هست و با بررسی بازمانده ی ماهواره می توان به تکنولوژی ساخت آن پی برد که با توجه به اینکه یک ماهواره ی جاسوسی است بعید است امریکا اجازه ی برخوردی چنین کنترل نشده را بدهد. احتمالا با انجام اقداماتی جلوی چنین اتفاقی را خواهد گرفت. بی بی سی هم در این باره نوشته است:

یک ماهواره بزرگ جاسوسی آمریکا از کنترل خارج شده و آنطور که منابع دولتی می گویند احتمال دارد اواخر ماه فوریه و یا اوایل ماه مارس با زمین برخورد کند. مقاماتی که حاضر به افشای نام خود نشدند گفته اند این ماهواره قدرت و نیروی محرکه خود را از دست داده و ممکن است حاوی مواد مضری باشد. یک سخنگو گفته است ظرف سالیان گذشته "تعداد زیادی" ماهواره از مدار خارج شده اند و با زمین برخورد کرده اند بدون اینکه آسیبی در بر داشته باشند." گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت:" ما در حال بررسی گزینه های پیش رو هستیم تا آسیب های احتمالی ناشی از برخورد این ماهواره را کاهش دهیم."

No comments: