Share

Monday, January 28

نقاشی یک خورشیدگرفتگی کامل از قرن

آیا این نقاشی اولین تصویر از خورشید گرفتگی کلی است؟ برخی مورخین بر این عقیده اند. نقاشی بالا در سال 1735 توسط «کاسموس دمیان اسام» Cosmas Damian Asam یک نقاش و معمار معروف آلمانی تکمیل شده است. نقاشی تنها تصویری از یک خورشیدگرفتگی کلی نیست، تاج خورشید هم در تصویر دیده می شود و حلقه ی الماس هم که از درخشش نور خورشید از روزنه ی بین خورشید و کوه های ماه به وجود می آید. افرادی که این پدیه ها را در نقاشی شناسایی کرده اند، اس تی بندیکت (St. Benedict)، روبرتو السون (Roberta J. M. Olson) و جی پاساچوف (Jay Pasachoff) بودند. این افراد احتمال می دهند که «اسام» خودش شاهد چنین پدیده هایی بوده و احتمال دارد یکی یا تمام خورشید گرفتگی های کلی آن سالها را در 1706، 1724 و 1733 دیده باشد. بسیاری از دانسته های درباره ی جهان نجوم در هزاره ی اخیر شناخته شدند. نقاشی اسام هم اکنون در دیر ولتنبورگ (Weltenburg) در باواریا ی آلمان نگهداری می شود. نقاشی از: Cosmas Damian Asam; عکس: Jay Pasachoff:

No comments: