Share

Saturday, January 5

پوستر و کاتالوگ برای شب یوری

در ادامه ی مطلبی که چند روز پیش نوشته بودم، یک کاتالوگ و پوستر بعلاوه ی پوستر راهنمایی مراجعین رو برای شب یوری می ذارم که دانلود کنید. ضمناً علاوه بر اینکه همینجا درباره ی شب یوری می نویسم می توانید آرشیو تمام فایل هایی که براتون می ذارم رو اینجا یکجا ببینید و هر وقت نیاز داشتین بگیرین. لطفا این موضوع رو به گوش دیگران هم برسونید.
آرشیو کامل همه ی چیزهایی که می توانید رایگان دانلود . اگر شما هم برای شب یوری چیزی دارید که همه می توانند از آن استفاده کنند بگویید تا در این لیست قرار گیرد

پوستر فارسی شب یوری

کاتالوگ شب یوری به فارسی

دیدن نمونه برای خواندن متن

به جای تیتر و نام موسسه ی ستاره شناسی روجا نام گروه یا موسسه ی خود را قرار دهید

دانلود نمونه ی مخصوص چاپ

صفحه ی رو | صفحه ی پشت

پوستر راهنمایی مراجعین در سه جهت

دانلود: چپ ، راست ، مستقیم

No comments: