Share

Thursday, January 3

اولین سیاره ی فراخورشیدی در کنار یک ستاره ی تازه متولد شده یافت شد!

دیروز حدود ساعت 5 به وقت ایران، نیو ساینتیست خبری را روی خروجی سایت خود قرار داد که معلوم بود به سرعت همه گیر خواهد شد.
اولین سیاره ی فراخورشیدی در کنار یک ستاره ی تازه متولد شده یافت شد! شاید تیتر خبر کمی طولانی یا گیج کننده باشد. ولی اصل خبر از این قرار است که برای اولین بار در دیسک موادی که حول ستاره های در حال تولد می گردند یک سیاره کشف شده است. ستاره گان در ابرهای عظیمی شکل می گیرند که بیش از 90 درصد آن هیدروژن است.
یک سحابی، محل تولد ستارگان که از ابرهای عظیمی شکل یافته که بیشتر آن از هیدروژن است
در طی فرایند شکل گیری ستاره، گاز و غبار اطراف، هسته ی مرکزی ستاره ی در حال تولد(جنین ستاره !) را فرا می گیرند و شروع به گردش به دور آن می کنند و به شکل یک صفحه پیرامون آن را فرا می گیرند و از این صفحه سیارات متولد می شوند. در واقع این همان اتفاقی بوده که برای منظومه ی خودمان هم روی داده و زمین و سایر سیارات منظومه ی شمسی به همین صورت شکل گرفته اند.
دیسکی از مواد که پیرامون یک ستاره ی جوان را فرا گرفته اند
در گذشته تصور می شد که تشکیل سیارات از این دیسک زمان زیادی می برد اما یافته های اخیر نشان می دهد که زمانی چندان طولانی برای شکل گرفتن سیارات از این دیسک نیاز نیست. در بررسی جدید سیاره ای در کنار ستاره ی جوانی یافت شده که تنها ده میلیون سال از تشکیل آن می گذرد (!) و این نشان می دهد در چنین زمانم کوتاهی هم سیارات می توانند شکل بگیرند.
نمونه ای از ستارگان جوان شکل گرفته در سحابی ها
ستاره ی درون غبار گازی، ستاره ای جوان است که احتمال وجود سیاره ای در کنار آن می رود.

No comments: