Share

Thursday, August 2

چشم و گیسویی سیاه

 M64، کهکشان مارپیچی زیبایی در گیسوی برنیکه. اگر خواستید به سراغش بروید، امشب ساعت 9:30 از افق غربی، 40 درجه که بالا بروید به گیسوی برنیکه می رسید. M64 با قدر 9 انتظار شما را می کشید.

برای پیدا کردن گیسوی برنیکه می توانید از این نقشه استفاده کنید. به M64، کهکشان چشمِ سیاه هم می گویند. به اندازه ی 17 میلیون سال نوری در فضا از ما دور است. ابرهای تیره ایی اطراف مرکز M64 را فرا گرفته اند و اسم چشم سیاه را به آن داده اند. این ابرها، گرد و غبار میان ستاره ایند که به همراه ستارگان و سایر اجزای کهکشان به دور مرکز آن در گردشند اما فکر نکنید این عجیب ترین خصوصیت M64 است. موضوع خارق العاده ی دیگر هم در باره ی M64 وجود دارد، بخش های مختلف کهکشان در دو جهت مختلف به دور مرکز می گردند! دقیقتر بگویم، ستارگان و اجزای کهکشان که در فاصله ای کمنر از 3000 سال نور از مرکزند به در یک جهت و بقییه ی اجزای کهکشان در جهت مخالف به دور مرکز می گردند. چنین پدیده ای ممکن است بر اثر تصادم و یکی شدن دو کهکشان اتفاق بیفتد.

No comments: