Share

Friday, August 1

خورشید گرفتگی 11 مرداد

امروز جمعه، یازده مرداد ماه خورشید بار دیگر گرفتی را تجربه می کند که به صورت جزعی از تمام نقاط ایران قابل دیدن است. بهترین مکان برای دیدن این گرفت شمال چین، مغولستان و جنوب روسیه است. در این مکان ها ناظران، گرفتی کامل را مشاهده خواهند کرد. یک هفته پیش از بازی های المپیک این گرفت مسافران المپیکی را زودتر به چین کشانده و این روزها کشور اژدهای سرخ میزبان خیل عظیمی از مسافران است که هم برای تماشای بازی های المپیک به آن کشور سفر می کنند و هم برای دیدن خورشید گرفتگی. در این بین برخی این موضوع را مطرح کرده اند که آیا در یونان باستان برای هزاره ی بعد پیش بینی چنین خورشید گرفتگی جالبی درست یک هفته پیش از برگذاری بازی های المپیک، برای نشان دادن زمان برگزاری المپیک بوده است؟ خب خیلی خرافاتی نباشیم، قطعا در یونان باستان کسی فکرش را هم نمی کرد که هزاره ی بعد در چین المپیک برگزار شود و تازه المپیک را در دوران جدید دوباره بازسازی کرده ایم پس چرا زمانش باید منطبق بر زمان تقویمی یونانی ها بوده باشد. بگذریم. می توانید در نجوم نیوز و آسمان شب ایران، اطلاعاتی درباره ی این گرفت بدست بیاورید. حدود سه و نیم بعد از ظهر نگاهی به خورشید بیاندازید ضرر ندارد.(البته فقط به فیلتر یا غیر مستقیم در غیر این صورت شدیدا هم ضرر دارد). اگر بخواهید و توانایی اینترنتیش را هم داشته باشید می توانید گرفت را زنده از اینجا مشاهده کنید. اینجا بیشتر درباره ی این پخش مستقیم بدانید.

No comments: