Share

Monday, May 26

نگاهی دیگر از ققنوس

ققنوس یا فونیکس به سلامت روی مریخ است و بدون هیچ مشکلی آماده می شود که کار خود را آغاز کند. این تصویر دقائقی پس از فرود تهیه شده است. توضیحات روی عکس را مطالعه کنید برای دیدن این عکس با بزرگترین ابعاد روی این عکس کوچک کلیک کنید
همچنین گزارش نجوم نیوز را از این فرود زیبا ببینید و بخوانید. عکس روز نجوم فارسی امروز را ببینید که توضیحی است کوتاه درباره ی این ماموریت سایت اصلی ماموریت را ببینید صفحه ی مخصوص این ماموریت را در سایت ناسا ببینید با عضویت در خبرخوان گیتی اخبار ماموریت را دنبال کنید.

No comments: