Share

Sunday, May 25

سه و نیم صبح دوشنبه، ققنوس بر مریخ می نشیند

مریخ نشین ققنوس برای بررسی وضعیت مریخ روانه ی آن شده است. هدف یافتن آثاری از پیشینه ی حیات مریخ در مریخ است و بررسی وضعیت مریخ از این لحاظ که آیا می تواند میزبانی برای حیات باشد؟
ققنوس تا صبح دوشنبه در منطقه ای نزدیک به مناطق قطبی مریخ فرود می آید و بررسی های خود را آغاز خواهد کرد. کاوشگر ققنوس یک مریخ نشین است و بر خلاف مریخ نوردهای دقلوی ناسا که روی مریخ حرکت می کردند تا به کشف مکانهای جدید بپردازند، روی مریخ می نشیند و تا جایی که بازوی روبوتیکش اجازه دهد نمونه جمع آوری کرده و آنها را بررسی می کند.

نمایی از مراحل پایانی آماده شدن ققنوس برای شیرجه زدن به سمت مریخ

منطقه ای که ققنوس در آن فرود خواهد آمد
پوشش خبری زنده ی این رویداد را در سایت نجوم نیوز می یابید.
همچنین برای پیدا دانستن درباره ی ققنوس اینجا را ببینید. همچنین اولین تصاویر ققنوس را فردا در عکس روز نجوم فارسی ببینید

No comments: