Share

Monday, May 26

ققنوس با بالهای گشوده روی مریخ نشته است

مریخ نشین مریخ در فرود آسان و بی دردسر روی مریخ فرود آمد تا پس از وایکینگ 3 اولین کاوشگری باشد که با موفقیت به صورتی نرم روی مریخ فرود آمده.

این افق صاف و یکدست منظره ای است که مریخ نشین ققنوس پس از فرود امروز صبح روی مریخ دید. ققنوس ساعاتی پیش، حدود ساعت سه و نیم بامداد امروز روی مریخ فرود آمد و پس از وایکینگ سه، اولین مریخ نشینی است که به صورتی نرم و بدون برخورد و با استفاده از راکت هایی در مرحله ی آخر سرعت خود را کم کرده و با موفقیت روی مریخ نشسته است. ققنوس که پرواز خود به سمت مریخ را در نیمه ی مرداد گذشته آغاز کرد در منطقه ی در مجاورت قطب شمال سیاره فرود آمده، منطقه ای که احتمال وجود یخ به مقدار زیاد در آن می رود. مریخ نشین عکس هایی از مریخ ارسال کرده که کیفیت بسیار خوبی دارند و به نوعی کامل کننده ی فرود بی عیب و نقص ققنوس بر مریخ هستند. سایت این ماموریت در طول روزهای آینده و امروز اخبار و داده های جدید ققنوس را منتشر خواهد کرد.

همچنین پوشش خبری زنده از فرود ققنوس بر مریخ را در سایت خبری مجله ی نجوم اینجا خواهد یافت

No comments: