Share

Monday, May 26

مریخ از چشمان ققنوس

این عکس نگاهی چیزی است که ققنوس زمینیان روی مریخ می بیند. در افق عوارضی را می بینیم و یک لکه ی روشن. آیا این لکه ی روشن سپر حرارتی ققنوس است که کمی آن سو تر روی مریخ افتاده؟
6 ساعت پس از فرود، اینک تصاویر واضحی از مریخ را از ققنوس دریافت کرده ایم. مدارگرد های معروفی چون مدارگرد اکتشافی مریخ آماده اند تا اطلاعات جدیدی را که ققنوس برایشان می فرستند به زمین مخابره کنند.

No comments: