Share

Saturday, March 1

گرفت ماه در سایه ی کوه ها

روز یکم اسفند ماه، راستای مقابل غروب خورشید. ماه که در حالت خسوف است بر فراز جزایر هاوایی طلوع می کند. در ارتفاعی بیش از 4000 متر روی آتشفشان «Mauna Kea» منطقه ای مورد علاقه ی رصدگران است که دیدی خارق العاده به آنها می دهد، بازی خیره کننده ای از سایه ها و نور خورشید. در کنار مخروط های بلند پوشیده از برفهای باقی مانده از فصول سرد، ماه در پس زمینه ی تصویر در سایه ی کوه ها نهفته است. سایه ای که روی ابرها و بخش های چگال جو افتاده است. در حالی که ماه گرفتگی رو به پایان است، سایه ی خمیده ی سیاره ی زمین نیز روی ماه حرکت می کند، در فاصله ای 400 هزار کیلومتر دورتر.

No comments: